Meðhöndlun og eftirlit með losun útblásturslofts við stærð og þurrkun á 3240 epoxýplötu

2022-09-20


1. Inngangur


  Þróun nútíma fjölliða efnafræði hefur stuðlað að tilkomu ýmissa tilbúna fjölliða efna. Byggt á sérstakri sameinda uppbyggingu þess, hafa fjölliða efni kosti spennuþols, mikils styrks, langrar endingartíma, góðra vélrænna eiginleika osfrv.


  3240 epoxý lak er eitt af mikilvægu einangrunarefnum með mikla vélrænni og rafræna eiginleika. Það er hentugur til notkunar sem einangrandi burðarhlutar í mótorum og rafbúnaði og er hægt að nota í rakt umhverfi og spenniolíu. Það er búið til með því að dýfa epoxýfenólplastefni á alkalífría glerklútinn og þurrka það. Samsvarandi framleiðslubúnaður er límgjafi og þurrkofn. Þar sem lífræni leysirinn í epoxýfenól plastefni og þynningarefni rokkar í miklu magni við límingu og þurrkun, með augljósum lit og alvarlegri lykt, er mjög auðvelt að menga umhverfið í kring. Í flutnings- og byggingarverkefni Shanghai Insulation Materials Factory, í ljósi þessarar alvarlegu umhverfismengunar, var hvataoxunarhreinsun tekin upp til að meðhöndla límhúðina og þurrkandi halagas og ná fullkomnum árangri


2. Meðferðarferli


  Shanghai Insulation Materials Factory er með fimm límhúðunar- og þurrkunarlínur, með heildarbakgasrúmmál 28 790 m}/klst. Afgangsgasið fer inn í úrgangsgashreinsibúnaðinn í gegnum forsíuna, sprengihelda viftuna og logavarnarbúnaðinn, eins og sýnt er á mynd 1


fr4 g10 blað


  Hreinsunarbúnaður fyrir úrgangsgas er samsettur af varmaskipti, jarðgashitara, hvarfahólf, rafmagnsstýriskáp osfrv. Kjarnabygging þess er sýnd á mynd 2. Þegar lífræn úrgangsgas fer inn í tækið fer það fyrst í varmaskiptinn, þar sem hitastig lífrænna úrgangsgassins er hækkað eins mikið og mögulegt er, og síðan er það sent í jarðgashitarann, þar sem úrgangsgasið er hitað upp í viðeigandi hvarfabrennsluhita í gegnum jarðgasbrennsluhitann og síðan fer það inn í hvarfatankur fyrir hvarfabrennsluviðbrögð, þannig að lífræn úrgangsgas oxast og brotnar niður í koltvísýring og vatn og varmi losnar á sama tíma. Þegar styrkur lífræns úrgangsgass nær ákveðnu gildi, getur úrgangshitinn sem myndast gert það að verkum að hitastig úrgangsloftsins nái niðurbrotshitastigi hvatabrennslu í gegnum varmaskipti. Á þessum tíma getur hvarfabrennslubúnaðurinn náð kraftmiklu hitajafnvægi án þess að þörf sé á aukahitun fyrir jarðgas


fr4 blað


3. Niðurstöður og greining


  Til þess að kanna áhrif þessa setts af úrgangsgashreinsibúnaði á meðhöndlun úrgangslofts á límþurrkun á epoxý fenól glerdúkborði og fylgjast með losunarstöðu eftir meðhöndlun með afgangsgasi, verður úrgangsgashreinsibúnaðurinn tekinn og greindur. fyrir og eftir ferlið meðhöndlun með gasi eftir 2 ára rekstur


 a) Sýnasöfnun og greining


  Samkvæmt SU M-MA sýnatökuaðferð úr stáltanki sem bandaríska umhverfisverndarstofnunin tilgreinir fyrir skaðleg efni í andrúmslofti, skal taka sýni í 1 klst. fyrir og eftir meðhöndlun á úrgangsgasi sem þurrkar úr líminu. Sýnið er greint með gasskiljun/massagreiningu (GC/MS) og sýnið er magngreint með PAMS og TO-15 blönduðum staðallofttegundum


b) Samsetningargreining og mat


  Niðurstöður úrtaksgreiningar sýndu að 101 VNCs greindust fyrir og eftir meðhöndlun á framleiðslu halagasi og tilteknar tegundir og magn voru sýnd í töflu 1.


  Tafla 1 Tegundir VOC sem losna við framleiðslu einangrunarefna


Gerð

Alkan

olefin

Arómatísk kolvetni

Alkýn

Halógenað kolvetni

Lífræn efni sem innihalda súrefni/brennistein

magn

30

11

16

1

33

10


  Massastyrkur VOCs sem greindist í bakgasinu fyrir meðferð er 119.78 mg/m3, þar af eru arómatísk kolvetni 99.14%. Sú tegund með hæsta innihald arómatískra kolvetna er tólúen, sem er 97.7% af heildar VOC. Eftir meðhöndlun lækkar styrkur VOC verulega, eins og sést á mynd 3. Eftir meðferð minnkaði massastyrkur VOC í 11.06mg/m^3 og massastyrkur arómatískra efnasambanda og tólúens lækkaði í 6.13mg/m^3 og 5.14 mg/m^3 í sömu röð. Samstæðan af úrgangsgashreinsibúnaði gerir það að verkum að fjarlægingarhlutfall VOC nær 90.8% og flutningshlutfall arómatískra kolvetna og tólúens er 95.6% og 94.8% í sömu röð. Eftir 3, 5 ára rekstur búnaðar prófaði staðbundin umhverfiseftirlitsstöð límhúðun og þurrkandi halagas þessa ferlis. Skýrslan sýndi að fjarlægingarhlutfall tólúens með þessu setti úrgangshreinsikerfis var 95.67%, sem gefur til kynna að fjarlægingarhlutfall VOC, sérstaklega tólúens, með þessu hreinsikerfi var tiltölulega stöðugt í hagnýtri notkun.


3240 epoxý lak


  Fjöldi alkana og halógenaðra kolvetna í VOC sem greindist úr meðhöndluðu úrgangsgasinu er mestur, en massahlutfall arómatískra kolvetna er hæst, eða 55.39% af heildinni. Tólúen er enn sú tegund með hæsta innihaldið, eða 46.44% af heildinni. Styrkur losaðs tólúens er mun lægri en leyfilegur hámarksstyrkur losunar (60 mg/m3) í samþættum losunarstaðli Kína um loftmengun (GB 16297-1996).


c) Greining á ljósefnafræðilegri hvarfgirni losunar baklofts


  VOCs hafa flókna þætti, mikla skaða á mannslíkamanum, eiturhrif og ertingu. Að auki hafa flest VOC-efni ljósefnafræðilega hvarfgirni, sem getur hvarfast við aðra efnafræðilega hluti í andrúmsloftinu og myndað aukamengun eða milliefni með sterka efnavirkni og þannig valdið skaða á vistfræðilegu umhverfi. Þess vegna er mjög mikilvægt að rannsaka ljósefnafræðilega virkni í andrúmslofti VOC sem losna við framleiðslu einangrunarefna, hvarfvirkni og stigvaxandi hvarfvirkni lífrænna efnasambanda með · OH stakeindir eru almennt notuð til að einkenna hvarfvirkni VOC í ljósefnafræðilegum ferlum og framlag þeirra til ósonmyndunar. Í þessari grein er · OH neysluhraðaaðferðin notuð til að meta áhrif VOC á efnaferla í andrúmsloftinu. · OH neysluhraða er hægt að fá úr afurðinni af styrk VOCs og · OH neysluhraða fasta. Hraðafastanum er vísað til viðeigandi rita.


  Reiknið út · OH neysluhraða hverrar VOC tegundar fyrir og eftir meðhöndlun með halagas. Summa · OH neysluhraði VOC fyrir og eftir meðferð er 4691.13 s^-1 og 455.45 s^-1 í sömu röð. Það má sjá að virkni losunar VOCs minnkaði um 90.3% eftir hreinsunarmeðferð.


  Til samanburðargreiningar var fylgst með styrk VOCs í lofti á ákveðnum stað í þéttbýlinu í Shanghai á sama tíma. Niðurstöðurnar sýna að · OH neysluhraði VOC í borgarlofti er 7.52s-1, sem gefur til kynna að ljósefnafræðileg virkni VOC sem losnar við þetta ferli sé um 60.6 sinnum meiri en í borgarlofti. Virkni dreifingu VOC tegunda eftir meðhöndlun á halagashreinsun er aðallega skipt í fjóra flokka: alkana, arómatísk efni, olefin og aðra (asetýlen og asetón). Það má sjá á mynd 6 að · OH neysluhlutfall tólúens og etýlens í öllum tegundum er mun hærra en annarra tegunda, sem er 43.94% og 39.58% af heildar · OH neysluhlutfalli í sömu röð, sem er 83.52% af heildarvirkni, þessar tvær tegundir eru VOC með sterkustu efnahvarfsemi andrúmsloftsins í útblæstri ferlisins.


3240 epoxý lak

4. Niðurstaða


  Einkennandi mengunarefni í hala gasi af 3240 epoxý lak er tólúen, sem er 97.7% af heildar VOC. Fjarlægingarhlutfall VOC og tólúens í úrgangsgasinu eftir hreinsunarmeðferð er 90.8% og 94.8% í sömu röð. Losunarstyrkur tólúens eftir meðhöndlun er 5.14mg/m3, sem er langt undir leyfilegum hámarkslosunarmörkum sem tilgreind eru í GB16297-1996. Ljósefnafræðileg viðbragðsvirkni VOC í meðhöndluðu skotgasinu minnkaði um 90.3%, en hún var mun hærri en samsvarandi gildi borgarlofts. Meðal þeirra voru tólúen og etýlen helstu virku tegundirnar, meira en 80%.


Senda